MİSYON

Astronominin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak. Öğrenci, amatör, profesyonel, tüm paydaşlarıyla ülke astronomisini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek, eğitim ve araştırmaya yön verip, sorunlarına çözüm aramak.


VİZYON

Ülke astronomisini yönlendiren, ülke astronomlarının temsilcisi, güçlü ve uluslararası nitelikteki kamu yararına çalışan kuruluş olmak.