Dernek

 

Türk Astronomi Derneği 1954 yılında kurulmuştur. Derneğin Tüzük‘de de belirtilen amaçları şunlardır:

  1. Astronomi ve Astronomi ile ilgili bilim dallarının gelişmesini ve yurt içinde yaygınlaşmasını sağlamaya çalışmak,
  2. Ülkenin teknolojik ve iktisadi kalkınmasında astronominin ve Türk astronomlarının katkılarının teşvik edilmesi, değerlendirilmesi ve arttırılması için uğraşmak,
  3. Orta ve yüksek öğretimde astronomi eğitiminin çekiciliğini, etkinliğini ve verimini arttırmak için çaba göstermek,
  4. Benzer amaçlarla kurulmuş, ya da kurulacak olan ulusal ve bakanlar Kurulundan gerekli izni aldıktan sonra, uluslararası derneklerle işbirliği yapmak,
  5. Astronomi alanında üyelere ve kamuoyuna yönelik kitap, bülten, dergi, bilgisayar yazılım, bilimsel içerikli video, kasetler v.b. yayınlamaktır.

Dernek bu amaçları bilimsel toplantılar, konferanslar, seminerler, sempozyumlar düzenleyerek, sergiler ve kitaplıklar açarak, ödüllü yarışmalar yaparak, kitap, dergi ve bültenler yayınlayarak gerçekleştirmeye çalışır. Derneğin şu anki ve önceki dönem Yönetim Kurulu üyelerine buradan ulaşabilirsiniz. Türk Astronomi Derneği’nin logoları için tıklayınız.